Home » Noab

NOAB
LID

Administratiekantoor Miedema en NOAB

Op het gebied van administratieve en fiscale dienstverlening zijn vele kantoren actief. Het is voor klanten moeilijk een keuze te maken. Door een aansluiting bij NOAB (Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen) kan deze keuze gemakkelijker worden. NOAB kantoren staan bekend als betrokken adviseurs en zijn zelf ook ondernemer. Zij spreken de taal van de klanten en kunnen altijd een beroep doen op de expertise van diverse specialisten. Links treft u een aantal kenmerken aan van het NOAB lidmaatschap.

NOAB kent een strenge toelatingseis waarbij de nadruk
wordt gelegd op het opleidingsniveau, ervaring en kwaliteit
van de dienstverlening

Periodiek worden de leden hergekwalificeerd

Er bestaat een permanente educatieverplichting en er zijn
gedrags- en beroepsregels

De leden zijn verplicht om de NOAB levering- en
betalingsvoorwaarden te hanteren

NOAB leden dienen te beschikken over een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

NOAB kent een tuchtcommissie waar eventuele geschillen
kunnen worden voorgelegd

DOWNLOAD
NU ONZE APP