• Het samenstellen van uw jaarrekening
  • Het bespreken van uw jaarrekening waarbij diverse kengetallen aan de orde komen
  • Het opstellen van publicatiestukken (voor besloten vennootschappen)